ปี 1 ครึ่ง


 
New school semester
user posted image
เปิดเทอมใหม่

At the first week:

user posted image
สัปดาห์แรก

At the second week

user posted image
สัปดาห์ที่สอง

Before the mid-term test

user posted image
ก่อนสอบกลางภาค

During the mid-term test

user posted image
ระหว่างสอบกลางภาค

After the mid-term test

user posted image
หลังสอบกลางภาคเสร็จ

Before the final exam

user posted image
ก่อนสอบปลายภาค

Once know the final exam schedule

user posted image
เมื่อได้เห็นตารางสอบปลายภาค

7 days before final exam

user posted image
เจ็ด วันก่อนสอบปลายภาค

6 days before final exam

user posted image
หก วันก่อนสอบ

5 days before final exam

user posted image
ห้า วันก่อนสอบ

4 days before final exam

user posted image
สี่ วันก่อนสอบ

3 days before final exam

user posted image
สาม วันก่อนสอบ

2 days before final exam

user posted image
สองวันก่อนสอบ

1 day before final exam

user posted image
หนึ่ง วันก่อนสอบ

A night before final exam

user posted image
คืนก่อนสอบ

1 hour before final exam

user posted image
หนึ่ง ชั่วโมงก่อนสอบ

During the final exam

user posted image
ระหว่างที่กำลังสอบ

Once walk out from the exam hall

user posted image
เมื่อเดินออกมาจากห้องสอบ

After the final exam, during the holiday

user posted image
หลังสอบเสร็จ , ระหว่างที่ปิดเทอม

 

เสร็จเรียบร้อยครึ่งเทอม

ฮ่ะฮ่ะ ฮ่ะ อิ่มเอม เปฬม ใจ

B ye B ye
ฝั น เ ด้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s